BONY PREZENTOWE

Bon upominkowy może mieć wartość 300 pln, 500 pln, 1000 pln, 1500 pln, 2000 pln lub wartość wskazaną przez klienta (wyłącznie w sklepie stacjonarnym WW STORE). Bon upominkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą w rozumieniu przepisów prawa. Bony upominkowe ważne są rok od daty zakupu. Po upływie terminu ważności, niewykorzystane środki pieniężne Bonu upominkowego nie podlegają zwrotowi.

REGULAMIN 

I. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Wydawcą Bonów upominkowych oraz Kodów rabatowych jest WONDERS S.C z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 28, 00-558 Warszawa, NIP: 7010832987 (dalej „Wydawca” lub „Sklep”).

2. Bon upominkowy jest to wydany przez Wydawcę bon towarowy na okaziciela, uprawniający użytkownika do jednokrotnej lub wielokrotnej realizacji, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości Bonu upominkowego lub wartości pozostających na nim środków.

3. Kod rabatowy WW STORE, jest to elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu numerycznego do zrealizowania w sklepie internetowym WW STORE, umożliwiający uzyskanie zniżki procentowej lub kwotowej na zamawiane produkty.

4. Bon upominkowy ma formę materialną (papierowy bon z numerem identyfikacyjnym), który może zostać zrealizowany wyłącznie w sklepie stacjonarnym WW STORE. Na życzenie użytkownika, Wydawca może wygenerować wersję elektroniczną Bonu upominkowego w postaci kodu przeznaczonego do realizacji wyłącznie w sklepie internetowym WW STORE.

II. [ZAKUP I WYKORZYSTANIE BONU UPOMINKOWEGO]

1. Bon upominkowy może mieć wartość 300 („trzysta”), 500 (pięćset”), 1000 („tysiąc’), 1500 („tysiąc pięćset”), 2000 („dwa tysiące”) PLN, lub wartość wskazaną przez klienta (wyłącznie w sklepie stacjonarnym WW STORE). Bon upominkowy nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą w rozumieniu przepisów prawa.

2. Bony upominkowe ważne są rok od daty zakupu. Po upływie terminu ważności, niewykorzystane środki pieniężne Bonu upominkowego nie podlegają zwrotowi.

3. Bon upominkowy nie może być wymieniony na gotówkę w całości lub w części, zarówno w okresie jego ważności jak i po tym terminie.

4. Bon upominkowy może zostać zakupiony w sklepie internetowym WW STORE oraz w sklepie stacjonarnym WW STORE. Nabywca nie może dokonać zapłaty za Bon upominkowy wykorzystując inny Bon upominkowy.

5. Bon upominkowy przeznaczony jest do realizacji tylko w sklepie stacjonarnym. Na specjalne życzenie klienta Wydawca może wygenerować Bon upominkowy do wykorzystania w sklepie internetowym. Realizacja Bonu upominkowego w sklepie internetowym WW STORE dokonywana będzie poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu w procesie składania zamówienia oraz wpisaniu unikalnego kodu z Bonu upominkowego. System automatycznie zaliczy środki na poczet ceny za zamówione produkty.

6. Realizacja Bonu upominkowego w sklepie stacjonarnym WW STORE dokonywana jest poprzez okazanie Bonu upominkowego sprzedawcy, który uwzględni jego wartość w cenie zakupionych produktów. Przy realizacji Bonu upominkowego w sklepie stacjonarnym WW STORE użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość nominalna środków Bonu upominkowego. Pozostała część środków pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Bonu upominkowego.

7. W przypadku, gdy wartość zakupionych produktów jest wyższa niż wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Bonie upominkowym, użytkownik może dokonać dopłaty pozostałej części, w sposób honorowany przez Sklep.

8. W przypadku odstąpieniu od umowy przez konsumentów i zwrotu produktu zakupionego z wykorzystaniem Bonu upominkowego, Wydawca wyda użytkownikowi nowy Bon upominkowy o wartości, stanowiącej równowartość ceny zakupu uiszczonej z wykorzystaniem Bonu upominkowego.

III. [REKLAMACJE]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Bonu upominkowego oraz Kodów rabatowych mogą być przesyłane na adres siedziby Wydawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej wonders@wonders.com.pl

2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane umożliwiające identyfikację reklamującego i umożliwiające odpowiedź na reklamację, opisanie przyczyn reklamacji oraz wskazanie podnoszonych żądań.

3. Wydawca rozpatrzy zgłoszone reklamacje nie później niż w terminie 14 („czternastu”) dni od dnia złożenia reklamacji. Rozpatrując reklamację Wydawca uwzględnia przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia Regulaminu.

4. Wydawca udziela odpowiedzi na reklamację w tej samej formie, w jakiej została zgłoszona lub w sposób wskazany przez reklamującego.

5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczący uszkodzenia Bonu upominkowego, które uniemożliwia jego użycie, reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony Bon upominkowy wraz z reklamacją. W przypadku uznania reklamacji, Wydawca wyda nowy Bon upominkowy o tej samej wartości, jednocześnie unieważniając uszkodzony.

V. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego WW STORE.