The Loom

Oto credo naszej nowej, młodej Koreańskiej marki:
Ubrania przypominają osobę, która je nosi.
Stoimy z boku w szybkim i złożonym świecie.
Ubrania dla tych, którzy żyją spokojnie i we własnym tempie.
Ubrania dla osób, które są wierne swoim gustom, a nie je odsłaniają.
Ubrania wierne istocie ubioru.